Tây Du Ký 2: Tôn Ngộ Không Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh - The Monkey King the Legend Begins - [Vietsub - HD]

Tây Du Ký 2: Tôn Ngộ Không Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh

The Monkey King the Legend Begins

Nội dung phim

Phim Tây Du Ký 2: Tôn Ngộ Không Ba Lần Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh 2016 dựa trên cốt truyện của bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Tây Du Ký” sẽ xoay một trông số 81 kiếp nạn của Tam Tạng gặp phải tại hang động Bạch Hổ, qua ba lần biến hoá của Bạch Cốt Tinh thành một gia đình người nông phu để tiếp cận Tam tạng, nhưng qua cặp mắt Tôn Ngộ Không được tu luyện qua lò luyện đan của thái thượng lão quân…

Review phim Tây Du Ký 2: Tôn Ngộ Không Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh